Thứ Ba, 25/04/2017

Mới cập nhật lúc12:55:21 AM GMT

Thông báo của Đoàn trường

Kế hoạch tháng 2&3/2017

Kính nhờ GVCN nhắc nhở, khuyến khích lớp tham gia:

Kế hoạch tháng 1/2017

Kính nhờ GVCN nhắc nhở lớp tham gia

Kế hoạch tháng 11 NH 2016-2017

Kính nhờ Giáo viên chủ nhiệm nhắc lớp nghiêm túc thực hiện.

Kế hoạch tháng 10 NH 2016-2017

Kính nhờ giáo viên chủ nhiệm quan tâm, nhắc nhở lớp thực hiện nghiêm túc.

Kế hoạch tháng 9 NH 2016-2017

Kính nhờ giáo viên chủ nhiệm quan tâm, nhắc nhở lớp thực hiện nghiêm túc.

Kế hoạch tháng 8 NH 2016-2017

Kính nhờ giáo viên chủ nhiệm quan tâm nhắc nhở lớp thực hiện nghiêm túc.

Bệnh gai cột sốngbệnh tiểu đường là hai căn bệnh phổ biến dễ mắc phải trong học đường hiện nay. Do chế độ dinh dưỡng thất thường kết hợp việc ngồi máy vi tính quá lâu và nhiều.