Thứ Bảy, 25/03/2017

Mới cập nhật lúc01:48:49 AM GMT

Thông báo

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/02/2017

Các bạn học sinh click vào đây để xem Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 13/02/2017

Danh sách giáo viên coi kiểm tra giữa HK2 NH 2016-2017

Kính mời thầy cô click vào đây để xem Bảng phân công coi kiểm tra giữa HK2 năm học 2016 - 2017.

Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung Giữa HKII năm học 2016 - 2017

Học sinh click vào các link dưới đây để xem danh sách dự kiểm tra tập trung Giữa Học kỳ II - năm học 2016 - 2017.

- Danh sách khối lớp 10

- Danh sách khối lớp 11

- Danh sách khối lớp 12

Lịch kiểm tra Giữa Học kỳ II (Năm học 2016 - 2017)

Học sinh xem và thực hiện lịch kiểm tra tập trung giữa Học kỳ II năm học 2016 - 2017 theo bảng dưới đây.

Lưu ý:

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/01/2017

Các bạn học sinh click vào đây để xem Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/01/2017

Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung HKI năm học 2016 - 2017

Học sinh click vào các link dưới đây để xem danh sách dự kiểm tra tập trung Học kỳ I - năm học 2016 - 2017.

- Danh sách khối lớp 10

- Danh sách khối lớp 11

- Danh sách khối lớp 12

Lịch kiểm tra HKI năm học 2016 - 2017

Học sinh có mặt trước giờ phát đề 30 phút theo lịch dưới đây:

Danh sách giáo viên coi kiểm tra HK1 NH 2016-2017

Kính mời thầy cô click vào đây để xem Bảng phân công coi kiểm tra HK1 năm học 2016 - 2017.

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 31/10/2016

Các bạn học sinh click vào đây để xem Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 31/10/2016

Danh sách giáo viên coi kiểm tra giữa HK1 NH 2016-2017

Kính mời thầy cô click vào đây để xem Bảng phân công coi kiểm tra giữa HK1 năm học 2016 - 2017.

Danh sách học sinh dự kiểm tra tập trung Giữa HKI năm học 2016 - 2017

Học sinh click vào các link dưới đây để xem danh sách dự kiểm tra tập trung Giữa Học kỳ I - năm học 2016 - 2017.

- Danh sách khối lớp 10

- Danh sách khối lớp 11

- Danh sách khối lớp 12

Lịch kiểm tra giữa HKI năm học 2016 - 2017

Học sinh xem và thực hiện lịch kiểm tra tập trung giữa Học kỳ I năm học 2016 - 2017 theo bảng dưới đây.

Lưu ý:

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05/09/2016

Các bạn học sinh click vào đây để xem Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 05/09/2016

Trang 1/20

Bệnh gai cột sốngbệnh tiểu đường là hai căn bệnh phổ biến dễ mắc phải trong học đường hiện nay. Do chế độ dinh dưỡng thất thường kết hợp việc ngồi máy vi tính quá lâu và nhiều.